Pocta pro naši stoletou lípu

Lípa v létěLípa
 
Pozdní odpoledne
skoro navečer
Vzduch stále ještě
horkem se chvěl
 
Stojím pod rozkvetlou lípou
trhám její květy
Přemýšlím
jak vždy nové včely
stále stejnou písní
lipy rozezněly
 
Poslouchám
a nikdy nebylo mi líp
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nae lpa
Děkujeme naší lípě
za všechny její dary,
která pro nás celá ta léta
přinášela.
 
Její květy se stávaly
lektvarem pro včely.
 
Lahodný lipový čaj nás 
chránil proti nachlazení.
 
Svojí korunu poskytovala ptactvu
pro jeho život a reprodukci.
 
Byla energetickým vysílašem
a krajinným prvkem. 
 
V neposlední řadě
významným orientačním prvkem.
 
Všichni ji stále hledáme,
avšak nenacházíme.
 
Už jen pohled na ni byl okouzlující.
 
Lípo, naše krásná lípo, děkujeme, opravdu ještě jednou děkujeme.
 
elnur101200338