Ájurvéda - věda o životě

Óm

Termín ájurvéda pochází ze sanskrtu a skládá se ze dvou částí ájur (život) a véda (věda, poznání). Také můžeme říci „správný způsob života“. Její principy jsou univerzálně použitelné. Ti, kteří touží prožít život šťastný, zdravý a tvůrčí, mohou těžit z moudrosti ájurvédy, která nikdy nepřikazuje, ale pouze doporučuje.

Ájurvéda vychází z védských spisů datovaných do třetího tisíciletí před Kristem. Jde o ucelený, komplexní, alternativní systém přírodní medicíny. Nachází se v něm velké poznání, které nám dává sílu a nabízí ucelenou sadu moudrostí, které nás přivedou k vyrovnanosti a harmonii v oblasti fyzické, duševní i duchovní. Záleží na každém, do jaké míry se ve svém životě otevře vědomostem a aktivnímu přístupu Ajurvédy.

Ájurvéda má kořeny v Indii. Učitel ájurvédy Dr. Govind Rajpoot, PhD. zasel semínko ájurvédy v mém srdci a nadále mi předává její vědomosti. Díky němu máme dnes možnost číst z nejstaršího dochovaného ájurvédského textu Čarakasamhitá. Překlad a výklad probíhá přímo ze sanskrtu do českého jazyka a vy ho můžete sledovat na stránkách www.ayurveda-online.net.

 

Dr. Govind Rajpoot PhD. nám přibližuje, co to je ájurvéda: 

Govind RajpootÁjurvéda je souhrn informací neboli obor, ve kterém se mluví o životním stylu, tedy o přírodním stylu života. Abychom si to lépe představili, stačí si vybavit staročeskou kulturu, staročeské zvyky, staročeské mezilidské vztahy a hned máme jasnější představu o perfektní ájurvédě. Kdybychom se dokázali způsobu života našich předků zase přiblížit, naplnil by se cíl ájurvédy. 

 

Setkání Ájurvédařů 2008 - Slemeno

V roce 2008 naše Ájurvéda centrum ve spolupráci se Sdružením ájurvédařů o. s. z Prahy pořádalo v obci Synkov - Slemeno první setkání ájurvédařů České republiky. Toto setkání bylo zahájeno v sobotu dne 12.7.2008 v místní základní a mateřské škole a trvalo 10 dní. Slavnostního zahájení se zúčastnili významné osobnosti. Byl to Dr. Kiran Vyas, působí již dlouhá léta ve Francii a provozuje ájurvédské centrum v Paříží a také v Normandii, Dr. Dilip Trivedi, který k nám přijel z Indie, provozuje svou ájurvédskou praxi v Bombay a výrobnu ajurvédských přípravků a léků, Jan Švenda – předseda Českomoravského svazu léčitelských umění v Olomouci, Stanislav Flandera – ředitel soukromého vzdělávacího a nestátního zdravotnického zařízení v Praze, Dr. Govind Rajpoot PhD. – čestný předseda Sdružení Ájurvédařů, o. s., zástupci obce a dalších 30 příznivců ájurvédy.

Významní hosté

Pozvání na toto setkání přijal i velvyslanec Indické republiky v České republice jeho excelence D.P. Srivastava, který na toto setkání dorazil v podvečer. Po slavnostní večeři proběhla diskuse s účastníky, kde pan velvyslanec ocenil zájem o ájurvédu, příjemné prostředí a dobrou organizaci.

Večeře s velvyslancem

Ájurvédský tábor 2008 Synkov - Slemeno